stu.nit.ac.ir توجه: سرور ایمیل دانشجویانی که پسوند

دارند به ادرس جدید منتقل شده است. لطفا جهت اطلاع از نحوه استفاده از سرور جدید به ایمیل خود لاگین نمایید و اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات را مطالعه کنید
لازم به ذکر است اساتید و همکاران و سایر دانشجویان به همان روال قبل از سرور ایمیل فعلی استفاده نمایند


Outlook
Show password
sign in